Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

Se Bashy Quraishy´s home page: 
www.bashy.dk
 

 

Historisk dokument - som også i det nye millennium - illusterer en mulig forbindelse mellem:
Racisme og sexisme
S
ocialistisk Dagblad 1. august 1979, af Troels Peter Schmidt

Denne artikel drejer sig om diskrimination og udvisninger pga. køn, race og seksualitet. Her vil jeg bruge følgende definition på racisme og sexisme: Racisme er forskelsbehandling med det formål at uligestille en samfundsgruppe pga. etnisk oprindelse. Sexisme er forskelsbehandling med det formål at uligestille en samfundsgruppe pga. køn eller seksualitet. Ofte overlapper sexisme racismen, dvs. at racisme også kan være et seksuelt fænomen.

Kristendommen kan være racistisk

I den kristne bibel optræder racerne som intet andet end forskellige forældre og søskende af menneskeslægten. Betragter man racerne som biblen, bliver raceblanding til blodskam og som sådan er der et kristent grundlag for at betragte raceblanding som "beskidt og svinsk". Vores kristne arv kan altså medvirke til at fremme racisme her i Danmark. Når dyrlæge Riehmann offentligt udtaler, at fremmedarbejderne skal have 10.000 kr. og sendes "hjem" og at de "avler som rotter", så siger han bl.a., at fremmedarbejdernes seksualitet er beskidt og nedværdigende, og efter min mening giver han udtryk for en frygt for raceblanding.

Alpha Diallo Komiteens folder:

  Hvorfor ellers udtrykkes racefordomme så ofte med seksuelle undertoner? Vi må ikke glemme, at adskillelsen af forplantningen og seksualiteten er af relativ nyere tid. Og hvorfor forekommer lynchninger i de amerikanske sydstater så ofte i forbindelse med kastration? Racismen må være gennemsyret af seksuelle associationer som også kan sættes i forbindelse med en frygt for raceblanding.

Et racistisk samfund

  I et racistisk samfund vil seksuelle relationer mellem racerne altid opleves som en trussel mod den sociale ligevægt. Den fysiologiske distinktion race bliver derfor kulturelt vigtig for at fastholde en gruppes uligestilling, samtidig med at alt seksuelt racerne imellem bliver til "svineri": "Spaghettisvin" og "negerpik" er nok de mest almindelige racistiske udtryk i daginstitutionerne herhjemme.

Sexisme og racisme i krisetider

Jeg mener, at det må være den ulige magtfordeling i samfundet og specielt i en økonomisk krisetid, der er årsag til, at såvel racisme som sexisme vokser stærkt frem. Man kan sige, at racismen også bliver til sexisme, når f.eks. en etnisk gruppe også holdes nede pga. en frygt for gruppens "virilitet", bl.a. ved associationer om de sortes eller arabernes "store" pikke. Når fremmedarbejderne skal sendes "hjem", fordi de "avler som rotter", så er racismen også sexisme.

Afhængighed og sexisme

Det er efter min mening sexisme, når kvinderne sendes hjem til gryderne. Forskelsbehandling pga. køn er sexisme, når formålet er at sende kvinderne tilbage til gryderne for at økonomisere i en krisetid og dermed yderligere uligestille det ene køn i forhold til det andet. Det nye barselsorlovsforslag, som indeholder 21 uger for gravide kvinder og 0 uger for fædre, er et sexistisk lovforslag.

   Med det nye lovforslag bliver det nemlig kvinden alene, som kommer til at tage sig af omsorgen for barnet. Sammen med lignende lovforslag i denne krisetid bliver kvindernes afhængighed af mændene øget på en lang række områder, selv de mest intime. Fra sex og kærlighed til karriere bliver det mere og mere manden, der skal bestemme. Derfor bliver økonomisk afhængighed til sexisme.

Helen Nash - udsat for sexisme

Sidste sommer blev Helen Nash udvist af Danmark. Hun er amerikaner og lesbisk. Postarbejdernes Ligestillingsudvalg havde i et åbent brev til daværende justitsminister, Erling Jensen, skrevet, at udvisningen var "sexisme, der kunne sammenlignes med racisme". Hun blev udvist, fordi hun ikke kunne gifte sig. Hun er nemlig lesbisk. 

  Justitsministeriet tvangsforflyttede Helen og hendes veninde til en tilværelse som omflakkende turister i og udenfor Danmark i næsten et år. Selv om de heldigvis nu er tilbage i Danmark og Helen Nash har fået opholdstilladelse, ændrer det ikke ved det faktum, at Justitsministeriet udøvede sexisme - diskriminering af homoseksuelle. Heteroseksuelle i samme situation ville have kunnet gifte sig.

Alpha Diallo - udsat for racisme

   Alpha Diallo er sort. Hans eneste forbrydelse er, at han er politisk flygtning og at han fik en dom i Frankrig (hvor han som voksen har boet, ps.) for besiddelse af marihuana Ifølge hans advokat, Thorkild Høyer, ville dommen herhjemme medføre 2 måneders frihedsberøvelse - i Frankrig 10 måneder.

  Alpha Diallo har opholdt sig i Danmark i ca. 4 måneder. Han blev anholdt i Christiania for dokumentfalsk, fordi han som flygtning har måttet leve med falske papirer i mere end 20 år. Han er 26 år gammel og har ikke været i sit hjemland siden han var seks.

  Som underskriver af Flygtningekonventionen har Danmark en forpligtelse til ikke at udvise personer, hvis deres liv er i fare ved en sådan udvisning. Alpha-Diallo-komiteen har overbragt Justitsministeriet beviser, som dokumenterer: 1) at Alpha Diallo's far blev myrdet af den nuværende diktator, Sékou Touré,  2) at hans to onkler har lidt samme skæbne,  3) at hans bror opholder sig i Canada som politisk flygtning,  4) at Sékou Touré udøver en racistisk forfølgelse af den stamme, som Alpha Diallo tilhører,  5) at 4.000 mennesker sidder i fængsel uden dom,  6) at tortur er langt fra ualmindeligt, og  7) at dødsstraffen eksisterer.

  Thorkild Høyer siger, at forholdene i Guinea tåler sammenligning med Uganda under Idi Amin.

I strid med Flygtningekonventionen

I strid med FN's Flygtningekonvention og menneskerettighedserklæring bliver Justitsministeriet medskyldig i Sékou Touré's racistiske forfølgelse af den stamme, Peul, som Alpha Diallo tilhører, ved at udvise ham til en sikker død eller fængselsstraf.

  Alpha Diallo-komiteen vil fortsætte sit arbejde, indtil Diallo opnår status som politisk flygtning. Han har arbejdet som musiker, og grupper som Savage Rose støtter ham aktivt i kravet om politisk asyl. 28 fagforeninger med mere end 175.000 medlemmer kræver, at Alpha Diallo får politisk asyl: "I krisetider skal fremmedarbejdere ud af landet og politiske flygtninge tilmed, hvis man ikke kan finde et påskud, tilsyneladende uden hensyn til om udvisningen kan medføre døden for den udviste... vi (kræver), at manden får status som politisk flygtning i Danmark".

  Alpha Diallo-komiteen har vedtaget følgende paroler, som skal bruges i en kommende demonstration:  Politisk asyl til Alpha Diallo; Bekæmp racisme i det danske retssystem; Respekt for menneskerettighederne; og Bekæmp kriminalisering af politiske flygtninge.

  Alpha Diallo-komiteen holder informationsmøde hver tirsdag kl. 19.30. Henvendelse i receptionen, Sofiegården 1, Christianshavn. Tlf. (01) 54 95 45, lok. 130. De har brug for flere i arbejdet.

Note: I Dagbladet Information skrev Kirsten Jacobsen i juni 1979 om Alpha Diallo under overskriften: Dansk flygtningehjælp: Diallo bør have flygtningestatus.

Efter megen omtale i mange medier og især efter at TV interviewede Diallo fra sit skjulested fik han godkendt ophold som flygtning i Danmark.

Blædels anmeldelse af bogen Misbrugt, som angiveligt handler om  "Vadstrupgård-sagen" kan du læse ved at  KLIKKE HER

Kommentator Leif Blædel om medier og forskel på folk samt mange flere anmelderser:

Weekenavisen 12-18. september 1997:

Pressenævnet og Kronprinsen. Dommen var afsagt på forhånd, den glimrer ved manglen på motivering og er i strid med retspraksis

Forskel på folk

af Leif Blædel

Andre anmeldelser

Bestil bøgerne! Det Kg. Bibliotek

Fagforeningsdomstole - en kommentar til den verserende debat: Berufsverbot og eksklusion

En grønlandsk - skik

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: