Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

Heksejægere og Heksejagt
Side 128 i
fra Incest til MEDIE-HETZ:
Hjem

CITATFUSK i Socialpædagogen, TV Lorry, evt. flere medier

- Socialpædagogen skabte en medie-hetz ved at fremstille et oprigtigt menneske som en der står alene med sine idéer -

Sluttelig vil jeg redegøre for, hvad jeg opfatter som noget af det værste i denne sag, nemlig at der på baggrund af Socialpædagogen nr. 2 i mange medier har været tale om decideret citatfusk:

1. Et citat på side 2 i bladet (fra side 85 i hele og FRIE børn) fremstår således, at læseren tror, at dette citat stammer fra mig: "Seksuel kontakt mellem forældre og børn kan undertiden give barnet en bred introduktion til seksuel praksis, navnlig i et trygt og ikke truende miljø." Men dette citat er ikke mit. Og det véd Socialpædagogen! Det er nemlig to amerikanske kvindeforskere, Carolyn L. Symonds og Maureen J. Mendoza, som jeg citerer, ganske kortfattet, fra en af deres undersøgelser på området, anmeldt af lektor ved Aalborg Universitetscenter, Hans Hessellund, i Nordisk Psykologi nr. 1, 1983 og i Ekstra Bladet d. 26.1.1984.

2. Et andet citat på samme side: "Incest kan være og er ofte dejligt, godt og til gavn for børn, og bør derfor heller ikke være strafbart" (side 90 i hele og FRIE børn). Dette er rigtig nok min formulering, men en afgørende kendsgerning udelades, nemlig at citatet bygger på lektor Hessellunds nævnte anmeldelse, som omhandler en meget større videnskabelig samling undersøgelser af børn og sex i det hele taget. Ekstra Bladet, 26.1.84, Hessellund: "Blodskamsoplevelser og børns seksuelle forhold til voksne behøver ikke altid at være skræmmende. Det viser sig nemlig, at skræmte forældre og voksnes aggressive reaktioner på børns seksuelle oplevelser skaber angst hos børnene, mens deres seksuelle oplevelser i en socialt positiv atmosfære ser ud til at være gavnlige for børnenes videre personlighedsudvikling."

3. Tredje citat, samme side i Socialpædagogen: "En seksuel hemmelighed er uskadelig, så længe den bevares inden for en kreds af seksualpositive og indforståede personer. Det kan være en fordel for barnet, at det støttes i udfoldelse af sin seksualitet og får at vide, at der intet forkert er heri, også selv om andre måske siger noget andet." (side 88 i "hele og FRIE børn"). Dette citat er 1 af 19 faktorer, som jeg har udviklet på baggrund af de samlede undersøgelsesresultater i (den ovenfor omtalte forskning i antologien) "Children and Sex". Socialpædagogen skriver intet om, at jeg udtrykkeligt skriver i min bog, at mine faktorer skal anvendes som et supplement til de samlede forskningsresultaters 4 kriterier for at vurdere kvaliteten af børns seksuelle oplevelser. Hvordan kan alt dette totalt ignoreres, når disse 4 kriterier m.m. findes på den foregående side i min bog?
Ovenstående citater er i Socialpædagogen taget ud af deres sammenhæng eller fremstillet, som om de alene stammer fra mig. Det skabte billede er det perverse svin, der står helt alene med sine ideer.

Venlig hilsen
Troels Peter Schmidt

Red: - Udddrag af brev tilsendt alle medkemmerne af Folketinget 2. februar 1995 - hele brevet på side 126-128 i fra Incest til MEDIE-HETZ

Se evt.: Åbent brev til Folketinget

Heksejægere og Heksejagt

De seksuelle minoriteters forsvarer

Forskel på folk

En enkel OVERSIGT

------------------------------------------------------------------------

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hjem

Som led i den omfattende debat (index 3) om børn og seksualitet bringes uddrag fra en historisk vigtig videnskabelig antologi. Denne anmeldte samling undersøgelser, og ikke mindst konklusionerne af disse, er senest bekræftet i en ny omfattende undersøgelse offentliggjort i (APA Journal Psychological Bulletin began publication: 1904) The American Psychological Associations Psychological Bulletin, 1998 July, Vol. 124, No 1, 22-53. Denne kan lånes ved henvendelse til de danske Universitetsbiblioteker: Ny videnskabelig undersøgelse af Child Sex Abuse "forskning" - kan læses eller printes ud gratis fra denne hjemmeside!

Nordisk psykologi, jan. 1983 nr. 1

Bestil bøgerne! Det Kg. Bibliotek

Fagforeningsdomstole - en kommentar til den verserende debat:

Berufsverbot og eksklusionHjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: