Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her

 

DR P1 programmet "De gale køer" viderebragte myten eller løgnen(?) om kannibalisme. Genudsendelsen fandt sted d. 4. april 2000 kl. 19:30.

Weekendavisen er bange for kritik af kannibalisme

Apropos pressen, genmæle, manglende retssikkerhed og krænkelser af ytringsfriheden. Pressen selv krænker ytringsfriheden
Kommentator Leif Blædel om medier og forskel på folk
Pressenævnets manglende retssikkerhed 

Om medier og moral panic - dagbladet 
Politiken afviste også dette kritiske indlæg:

<<"Kannibalisme

I artiklen "Kogalskab og kannibalisme", Politiken Søndag d. 23. jan. 2000,  får læserene desværre en gentagelse af den sejlivede myte om kannibaler. Men 
kannibaler findes ikke i antropologisk forstand. Denne mytes gentagelse i Politiken kan evt. også få betydning for artiklens hovedbudskab: At en mulig forbindelse mellem kogalskab og kannibalisme kan give os mere indsigt i fænomenet kogalskab.
Men hvis der nu ikke findes kannibalisme?
 
Jeg citerer gerne fra et videnskabeligt værk desangående:
 
"Overbevisningen om at nogle primitive folkeslag vanemæssigt spiser hinanden som ernæring, fører til en psykologisk pirring i en sådan grad at denne myte er blevet fortalt og genfortalt gennem århundreder og indtil fornylig er blevet troet på af selv de mest estimerede videnskabsfolk, på trods af at ingen antropolog eller etnograf nogen sinde har set de påståede kannibalistiske handlinger.

  De fleste fortællinger om kannibalisme kan føres tilbage til fjendebilleder som folk har skabt for at dæmonisere deres fjender, lige som beskyldninger for hekseri osv. Disse beskyldninger er ofte blevet brugt til at retfærdiggøre  krig, slaveri og kolonialisme." (Side 148-149 i Cultural Selection, af ph.D. Agner Fog, Kluwer Academic Publishers, 1999.)

  Der er imidlertid en anden forbindelse mellem kogalskab og kannibalisme som artiklens forfatter ikke har gjort sig klart: Begge dele vækker gys og gru i folk og danner derved grobund for massehysteri (i ovennævnte bog beskrevet som 'moral panic'.)

  Interesserede kan evt. læse mere herom på http://www.agner.org">>

Troels Peter Schmidt


Apropos pressen og genmæle:
OBS!
Pressen selv
krænker
ytringsfriheden    

Kommentator Leif Blædel om medier og forskel på folk

Pressenævnets manglende retssikkerhed 

Leif Blædel anmelder:
fra Incest til MEDIE-HETZ

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her

Hjem

Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: