Se 1½ time lang Foredrag på Dansk, på YouTube nuklik påNyeste forskning som kategorisk afviser det universelle incest tabu: Engelsk Introduktion (4 min.), resten på dansk. Engelsk tekst til højre for videobilledet på YouTube findes 3 links: til ægyptologens forlag, hvor bogen kan købes, til bogens indholdsfortegnelse og til de første 24 sider af bogen som alle kan læse fritklik her
For at afspille hele det 1½ time lang foredrag / diskussion automatisk
(i stedet for manuelt én efter én) gå til følgende YouTube side og klik på "Play All" i højre side - for automatisk afspilning gå først til den pågældende YouTube side ved atklikke her
New Research Rejects Universal Incest Taboo: Eng. Intro, Eng. Text Right of Screen; Dansk Foredrag
klik her  

 

Fra angst for homoseksuelle til fornuft
Da humanismen sejrede på Ballerup seminariet

Ballerup Seminariet/tidligere Gladsaxe...

Mit seminarium er et eksempel på homofobi og hvordan vi sejrede over denne i 1979!

"Pågælende klasses holdning er endnu et klassisk eksempel på den angst og blinde paranoia som bemægtiger sig folk, når de hører eller ser ordet "homoseksuel".

P e t i t 

At en hel klasse på ca. 24 voksne personer kan stirre sig blind på grund af et enkelt ord er bemærkelsesværdigt. Hvad er det der gør, at nogle mennesker reagerer så voldsomt og irrationelt?

Hvis klassen blot havde registreret indholdet af forslaget, så havde klasserepræsentanterne umuligt kunnet fremlægge så vilde påstande, som de vitterlig gjorde."

Gladsaxe fritids- og børnehave-
pædagog seminarium:

Pædogog-
studerende opretter seksualpolitisk
udvalg

De studerende på Gladsaxe fritids- og børnehavepædagog seminarium har vedtaget at oprette et ligestillingsudvalg, som bl.a. skal tage sig af sexisme og racisme i undervisningen, forholde sig kritisk til  undervisningens form og indhold og tilstræbe ligestilling mellem lærer og elev.

Det er meningen, at udvalget skal arbejde lokalt. De seksualpolitiske spørgsmål og problemer der ligger udenfor seminariet bør varetages af et ligestillingsudvalg i de studerendes forening, PL (de pædagogstuderendes landsforening) såfremt et sådant udvalg dannes på næste generalforsamling. Som et lovende tegn for fremtiden har PL-lokalbestyrelsen allerede støttet den politiske flygtning Alpha Diallo, der er et offer for den almindelige racisme og mangel på ligestilling.

Angst for homoseksuelle

Så langt - så godt; men det omtalte Gladsaxe-ligestillingsudvalg havde en svær fødsel. Normalt går mange af os og tror, at pædagogstuderende er frisindede og oplyste mennesker. Det troede jeg også, indtil jeg erfarede, at en klasse på ovennævnte seminarium vitterlig var totalt imod, at et ligestillingsudvalg blev oprettet i de studerendes regi.

Da de studerendes klasserepræsentanter skulle holde afstemning om udvalget, blev en fotokopi af opslaget om ligestillingsudvalget fremlagt som "bevis for" hvor "groft" og "absurd" det ville være at vedtage et ligestillingsudvalg. Opslaget om ligestillingsudvalget, der havde overskriften "Homoseksuelle pædagoger (studerende) søges. Kontakt Faglig Ligestillingsudvalg tlf. . ....", havde til formål at oplyse om grundlaget for et ligestillingsudvalg på seminariet. Det skulle være bredt og inkludere enhver gruppe som måtte føle sig sig diskrimineret lige fra sorte mandlige udlændnige til unge, gamle, heteroseksuelle og lesbiske kvinder. Foruden dette opslag var det officielle forslag blevet sendt rundt til alle klasser, hvor indholdet blev læst, diskuteret og taget stilling til.

Under afstemningen om ligestillingsudvalget blev opsalget fremlagt som et "bevis" på følgende:

1.) At udvalget kun skulle bestå af bøsser og lesbiske (hvad ville der i øvrigt være galt med det?)

2.) At udvalget ville presse en masse beslutninger ned over hovederne på alle de andre studerende (intet udvalg har kompetance til at beslutte noget som helst)

3.) Det blev ikke sagt med ordet "kup", men det var underforstået, at dette udvalg ville "ta´ magten" fra alle de andre, og

4) til gengæld blev ord som "groft" og "absurd" nedfældet i referaterne om holdningen fra hold 85 til forslaget om et udvalg for kvinder, fremmedarbejdere, homoseksuelle og andre uligestillede grupper i samfundet.

Et klassisk eksempel

Pågælende klasses holdning er endnu et klassisk eksempel på den angst og blinde paranoia som bemægtiger sig folk, når de hører eller ser ordet "homoseksuel". At en hel klasse på ca. 24 voksne personer kan stirrer sig blind på grund af et enkelt ord er bemærkelsesværdigt. Hvad er det der gør, at nogle mennesker reagerer så voldsomt og irrationelt? Hvis klassen blot havde registreret indholdet af forslaget, så havde klasserepræsentanterne umuligt kunnet fremlægge så vilde påstande, som de vitterlig gjorde.

Men udvalget blev dog vedtaget, og vi må igang med det fremtidige arbejde.

Troels Peter Schmidt

Att: Interesserede, som ønsker at oprette et udvalg, der hvor de arbejder, kan kontakte:

Faglig Ligestillingsgruppe, c/o Troels Peter Schmidt: 
Skriv til Just-Well ved at klikke på "Hjem" nedenfor og Lån "Fra incest til medie-hetz" gratis på Det Kgl. Bibliotek: 

Angst

 for 

homo
seksuelle

Klik på: Læs ovenstående artikel i Bladet Seksualpolitik nr. 3 1979 7. årgang (PDF fil)   

Mere om Ballerup / tidligere Gladsaxe Seminariet

 • Ytringsfrihed

 1. Ombudsmanden og Bent Petersen

   Fyret chefpsykolog

  Bent Petersen vandt

  sag mod Næstved Kommune

 2. Danmarks Radio

 1. Antipædagogik / Anti-pædagogik - en definition

 2. Et anti-pædagogisk syn på børns og unges medbestemmelse

 3. Antipædagogik

 4. Børnemagt

 5. Vilde drenge

 6. Ungemagt

 7. Nye aktioner!

 8. Folkets Park

 9. Landsorganisationen af Arbejdsledige - frihed fra tvangsarbejde

 • Antipsykiatri

 1. Det hvide snit

 2. Psykiatriens blodspor

 3. Et nyt paradigme

 • Antipsykologi

 1. Antipsykologi

 • Medier

 1. De seksuelle minoriteters forsvarer

 2. Forskel på folk

 3. Socialpædagogen skabte en medie-hetz ved at fremstille et oprigtigt menneske som en der står alene med sine idéer

 • Boganmeldelser

 1. Ny gammelbog - Tao Te Ching

 2. Børn og sex.Uddrag af anmeldelse i Nordisk psykologi: Om incest, pædofili, børns rettigheder m.m.

 3. Ny bog af Agner Fog, Ph.D. Cultural Selection

 4. Af Karin Lützens nyeste bog  Byen tæmmes

 5. Preben Hertoft anmelder hele og Frie børn

Læs gerne papir-udgaven af Fra Incest til Mediehetz,  som kan lånes gratis på Det Kgl. Bibliotek eller lige her:

For første gang læs Nu i flot Super PDF Format
Fra Incest til Medie-hetz  
- af forfatter Troels Peter Schmidt uddannet antipædagog ved Ballerup Fritidspædagog Seminarium - klik her


Hjem


Bekæmp censur!  - Resist Censorship!: